Regulamin zgłoszeń

Przed rejestracją prosimy zapoznać się ze specyfikacją kursów na stronie http://www.wsetglobal.com/qualifications/default.asp.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim (na WSET 3 po angielsku), natomiast egzamin testowy, materiały podstawowe (z Londynu) są w języku angielskim. Wiele dodatkowych materiałów przekazywanych w czasie kursu, w tym prezentacja są w obu językach.

Jeśli macie Państwo specjalne potrzeby związane z posiadanymi niepełnosprawnościami, prosimy o informację w momencie rejestracji na kurs, pomoże nam to przygotować potrzebne Państwu udogodnienia.

Rejestracja na kurs odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia, po wpłacie opłaty za udział w kursie.

Konto do wpłaty: 83 1140 2017 0000 4502 1294 6666, odbiorca: Wine rePublic, tytułem WSET Poziom…, data rozpoczęcia.

Rejestracja dotyczy konkretnego kursu, a więc sesji edukacyjnych i terminu egzaminu wyszczególnionych w opisie kursu.

Organizator ma prawo anulować termin kursu w przypadku nie zebrania się wystarczająco licznej grupy, lub innych powodów organizacyjnych. Powiadamia o tym uczestników pisemnie w najkrótszym możliwym terminie. Organizator proponuje osobom prawidłowo zapisanym na kurs przeniesienie do innej grupy, lub zwrot kosztów kursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za inne koszty powstałe przy okazji rezerwacji miejsca na kursie, w tym szczególności opłaty bankowe lub pocztowe, koszty przejazdów lub noclegów.

Możliwe jest bezpłatne przełożenie udziału w jednej sesji w ramach kursu i bezpłatne odrobienie ich z inną grupą w miarę dostępności miejsc. Wymaga to uzgodnienia z biurem szkoły. Każda kolejna zmiana jest płatna w kwocie odpowiadającej ogólnej podzielonej przez liczbę sesji (zawiera w sobie opłatę administracyjną za przełożenie zajęć).

Bezpłatne anulowanie udziału w kursie jest możliwe najpóźniej na 10 dni roboczych przed jego rozpoczęciem.

W przypadku anulowania udziału w terminie krótszym niż 10 dni roboczych przed kursem, ale nie później niż na 3 dni robocze przed kursem,  Organizator zwróci opłatę za kurs potrącając 20% kosztów administracyjnych (m.in. koszt zgłoszenia uczestnika w bazie WSET, zamówienie materiałów, opłaty bankowe).

Anulowanie udziału w kursie w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed jego rozpoczęciem skutkuje pobraniem przez Organizatora 100% opłaty za kurs.

Podobnie po rozpoczęciu kursu nie istnieje możliwość zwrotu częściowej opłaty za uczestnictwo  (np. w przypadku konieczności przerwania udziału przez uczestnika), ale można ją przenieść na inną osobę, która może uczestniczyć w danym kursie.

Jeśli uczestnik odebrał już materiały do kursu, przed wypłatą zwrotu opłaty prosimy o ich oddanie w stanie nienaruszonym.

W przypadku przesyłania materiałów drogę pocztową, proszę uzgodnić koszt ich przesyłki z organizatorem, różni się on w zależności od poziomu kursu.

Jeśli materiały były wysyłane do uczestnika, opłaty za wysyłkę nie są zwracane.

Za udział w kursie wystawiana jest FV na szkolenie (netto + 23% VAT) lub paragon fiskalny.

Zasady przełożenia terminu egzaminu i zdawania go z inną grupą:

– W przypadku kursów WSET 2 i WSET 3 bezpłatna zmiana terminu egzaminu możliwa jest pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym biura Szkoły Wine rePublic ([email protected]) na minimum 15 dni roboczych przed terminem egzaminu. Po tym terminie zmiana terminu egzaminu wiązać się będzie z dodatkową opłatą w wysokość 650 zł za egzamin WSET 2 i 900 zł brutto za WSET 3 (700 teoria, 250 degustacja). Koszt zawiera przesłanie opłatę za niewykorzystany test, koszt nowych testów egzaminacyjnych z Londynu, ich odesłanie i sprawdzenia w Londynie oraz opłaty administracyjne. Egzamin jest realizowany z inna grupą zdającą egzamin na danym poziomie.

– W przypadku kursu WSET 1 bezpłatna zmiana terminu egzaminu możliwa jest pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym biura Szkoły Wine rePublic ([email protected]) przed rozpoczęciem kursu lub na minimum 5 dni roboczych przed przewidywanym terminem egzaminu. Po tym terminie zmiana terminu egzaminu wiązać się będzie z dodatkową opłatą: 390 zł Koszt zawiera przesłanie opłatę za niewykorzystany test, koszt zawiera przesłanie nowych testów egzaminacyjnych z Londynu, ich odesłanie i sprawdzenia w Londynie oraz opłaty administracyjne. Egzamin jest realizowany z inna grupą zdającą egzamin na danym poziomie.

Opłaty za egzamin poprawkowy wynoszą:
– 390 zł za WSET 1,
– 650 zł za WSET 2,
– 900 zł za WSET 3 (całość)
– 700 zł za WSET 3 (tylko test)
– 250 zł za WSET 3 (tylko część praktyczna: degustacja w ciemno)

Naszym celem jest satysfakcja uczestników, w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mejlowy lub telefoniczny [email protected]; tel +48 609 500 527.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI WINE rePUBLIC

Poniżej odpowiemy na Twoje potencjalne pytania dotyczące ochrony Twoich danych:

 1. Kto jest administratorem Waszych danych osobowych?
 2. W jakim celu przetwarzamy Wasze dane i na jakiej podstawie prawnej?
 3. Czy będziemy przetwarzać Twoje dane w innym celu niż zostały pobrane?
 4. Jak gromadzimy informacje o Tobie?
 5. Jak długo przechowujemy Twoje dane?
 6. Czy ujawniamy Wasze dane osobowe podmiotom trzecim?
 7. Informacja o prawie do żądania dostępu do danych, do sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych, o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz o prawie do żądania sprostowania danych.
 8. Czy podawanie danych osobowych jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje niepodania danych?
 9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu?
 10. Jakie są Wasze prawa?
 11. Do kogo możecie zwrócić się o pomoc?
 12. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

 

 1. Kto jest administratorem Waszych danych osobowych?

Administratorem Waszych danych osobowych jest spółka Wine rePublic sp. j. Milonas z siedzibą w Warszawie przy ul. Ochockiej 1A, 02-495 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000429243, NIP 1182086225, REGON: 146251387.

2. W jakim celu przetwarzamy Wasze dane i na jakiej podstawie prawnej?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 (dalej: „RODO”) z dnia 27 kwietnia 2016 r., a przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit a) i b) RODO, a także Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podczas korzystania z naszego portalu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania poszczególnych funkcjonalności tj. których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art 6 ust. 1 lit b) RODO). Przykładowo funkcjonalność polegająca na zapisaniu się na kurs WSET, wymagać będzie od Ciebie podania bardziej szczegółowych danych osobowych
np.: imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu. Będzie to wymagane w celu realizacji danej usługi (zapis na kurs, kontakt w sprawie kursu itp.). Niepodanie wymaganych danych zablokuje funkcjonalność, której te dane dotyczyły.

3. Czy będziemy przetwarzać Twoje dane w innym celu niż zostały pobrane?

 Nie, cel przetwarzania Twoich danych jest klarowny i opisany w niniejszej polityce prywatności. Nie zamierzamy przetwarzać Twoich danych w innych celach, nie zamierzamy ich również udostępniać innym pomiotom, które mogłyby  je wykorzystywać w celach innych niż opisane w niniejszej Polityce Prywatności.

4. Jak gromadzimy informacje o Tobie?

 Gromadzimy Wasze dane przede wszystkim w momencie, w którym wypełniacie je dobrowolnie w formularzu zapisu na kurs WSET. Dane osobowe mogą być zapisywane także w plikach cookies lub podobnych technologiach jakie instalujemy na stronie.

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przetwarzamy Wasze dane osobowe przez cały okres świadczenia usług na Twoją rzecz.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego (w naszym przypadku będzie to newsletter) w zakresie w jakim uzyskaliśmy Waszą zgodę, będziemy przetwarzać do czasu, aż zgłosicie sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się one zdezaktualizowały.

6. Czy ujawniamy Wasze dane osobowe podmiotom trzecim?

Jesteśmy niewielką firmą, w związku z tym dostęp do Waszych danych jest bardzo ograniczony dla podmiotów trzecich. Obecnie dostęp do nich mogą mieć wyłącznie nasz partner biznesowy Republika Wina sp. z o.o. oraz nieliczne podmioty wykonujące na naszą rzecz usługi np. księgowe czy informatyczne. Niezależnie od Wszystkiego, zapewniamy Was, że wszystkie osoby, które będą miały dostęp do Waszych danych będą dysponowały upoważnieniem do ich przetwarzania, a także zostaną zobowiązane do zachowania ich w poufności. Ponadto zapewniamy Was, że krąg podmiotów trzecich mających dostęp do Waszych danych będzie przez nas kontrolowany i ograniczony.

7. Informacja o prawie do żądania dostępu do danych, do sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych, o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz o prawie do żądania sprostowania danych.

W każdej chwili przysługuje Wam prawo do cofnięcia każdej udzielonej wcześniej zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych w celu wysyłki newslettera. Możecie to zrobić poprzez przesłanie oświadczenia o sprzeciwie na adres e-mail: [email protected]. Po otrzymaniu przez nas Twojego żądania niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych.

8. Czy podawanie danych osobowych jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje niepodania danych?

 Co do zasady, podawanie danych osobowych na naszej stronie jest zawsze dobrowolne, jednakże bez podania niektórych danych nie będziemy mogli rozpocząć świadczenia na Waszą rzecz niektórych usług. Konsekwencją braku uzupełnienia szczegółowych danych w formularzu zapisów na kurs WSET, będzie brak możliwości zapisu na kurs. Alternatywne jest również udzielenie zgody na otrzymywanie newslettera, konsekwencją braku udzielenia tejże zgody, będzie wyłącznie brak otrzymywania newslettera.

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu?

Informujemy, że w zakresie Waszych danych osobowych podawanych przez Was w formularzach Portalu nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, zgodnie z art. 22 RODO.

 10. Jakie są Wasze prawa?

Zgodnie z RODO przysługują Wam liczne prawa odnoszące się do ochrony Waszych danych osobowych. Między innymi przysługuje Wam:

– prawo do żądania: dostępu do danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– prawo do przenoszenia danych;

– prawo do cofnięcia udzielonej zgody;

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

– prawo do żądania sprostowania swoich danych;

11. Do kogo możecie zwrócić się o pomoc?

Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ochrony Waszych danych osobowych, możecie skontaktować się z nami poprzez adres e-mail: [email protected]. Adres ten jest obsługiwany m.in. przez naszego specjalistę od danych osobowych, który zawsze postara się Wam udzielić wyczerpującej informacji na każdy temat związany z ochroną danych osobowych.

12. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Nasza poczta elektroniczna i serwer są zabezpieczone (np. protokół http/2), przez naszego dostawcę usługi poprzez stosowanie backupów oraz spamassasin.

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń. Zabezpieczamy Twoje dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dostęp do Twoich danych osobowych mają wyłącznie pracownicy, którzy muszą znać te informacje, aby świadczyć dla Ciebie usługi.

Gdybyśmy kiedykolwiek podejrzewali, że jakiekolwiek Twoje dane osobowe zostały utracone i w wyniku tego mogły stać się dostępne dla osób trzecich – otrzymasz od nas natychmiastowe osobiste powiadomienie.