Regulamin zgłoszeń

Przed rejestracją prosimy zapoznać się ze specyfikacją kursów na stronie http://www.wsetglobal.com/qualifications/default.asp.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim (na WSET 3 po angielsku), natomiast egzamin testowy, materiały podstawowe (z Londynu) są w języku angielskim. Wiele dodatkowych materiałów przekazywanych w czasie kursu, w tym prezentacja są w obu językach.

Jeśli macie Państwo specjalne potrzeby związane z posiadanymi niepełnosprawnościami, prosimy o informację w momencie rejestracji na kurs, pomoże nam to przygotować potrzebne Państwu udogodnienia.

Rejestracja na kurs odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia, po wpłacie opłaty za udział w kursie.

Konto do wpłaty: 83 1140 2017 0000 4502 1294 6666, odbiorca: Wine rePublic, tytułem WSET Poziom…, data rozpoczęcia.

Rejestracja dotyczy konkretnego kursu, a więc sesji edukacyjnych i terminu egzaminu wyszczególnionych w opisie kursu.

Organizator ma prawo anulować termin kursu w przypadku nie zebrania się wystarczająco licznej grupy, lub innych powodów organizacyjnych. Powiadamia o tym uczestników pisemnie w najkrótszym możliwym terminie. Organizator proponuje osobom prawidłowo zapisanym na kurs przeniesienie do innej grupy, lub zwrot kosztów kursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za inne koszty powstałe przy okazji rezerwacji miejsca na kursie, w tym szczególności opłaty bankowe lub pocztowe, koszty przejazdów lub noclegów.

Możliwe jest bezpłatne przełożenie udziału w jednej sesji w ramach kursu i bezpłatne odrobienie ich z inną grupą w miarę dostępności miejsc. Wymaga to uzgodnienia z biurem szkoły. Każda kolejna zmiana jest płatna w kwocie odpowiadającej ogólnej podzielonej przez liczbę sesji (zawiera w sobie opłatę administracyjną za przełożenie zajęć).

Bezpłatne anulowanie udziału w kursie jest możliwe najpóźniej na 10 dni roboczych przed jego rozpoczęciem.

W przypadku anulowania udziału w terminie krótszym niż 10 dni roboczych przed kursem, ale nie później niż na 3 dni robocze przed kursem,  Organizator zwróci opłatę za kurs potrącając 20% kosztów administracyjnych (m.in. koszt zgłoszenia uczestnika w bazie WSET, zamówienie materiałów, opłaty bankowe).

Anulowanie udziału w kursie w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed jego rozpoczęciem skutkuje pobraniem przez Organizatora 100% opłaty za kurs.

Podobnie po rozpoczęciu kursu nie istnieje możliwość zwrotu częściowej opłaty za uczestnictwo  (np. w przypadku konieczności przerwania udziału przez uczestnika), ale można ją przenieść na inną osobę, która może uczestniczyć w danym kursie.

Jeśli uczestnik odebrał już materiały do kursu, przed wypłatą zwrotu opłaty prosimy o ich oddanie w stanie nienaruszonym.

W przypadku przesyłania materiałów drogę pocztową, proszę uzgodnić koszt ich przesyłki z organizatorem, różni się on w zależności od poziomu kursu.

Jeśli materiały były wysyłane do uczestnika, opłaty za wysyłkę nie są zwracane.

Za udział w kursie wystawiana jest FV na szkolenie (netto + 23% VAT) lub paragon fiskalny.

Zasady przełożenia terminu egzaminu i zdawania go z inną grupą:

– W przypadku kursów WSET 2 i WSET 3 bezpłatna zmiana terminu egzaminu możliwa jest pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym biura Szkoły Wine rePublic ([email protected]) na minimum 15 dni roboczych przed terminem egzaminu. Po tym terminie zmiana terminu egzaminu wiązać się będzie z dodatkową opłatą w wysokość 650 zł za egzamin WSET 2 i 900 zł brutto za WSET 3 (700 teoria, 250 degustacja). Koszt zawiera przesłanie opłatę za niewykorzystany test, koszt nowych testów egzaminacyjnych z Londynu, ich odesłanie i sprawdzenia w Londynie oraz opłaty administracyjne. Egzamin jest realizowany z inna grupą zdającą egzamin na danym poziomie.

– W przypadku kursu WSET 1 bezpłatna zmiana terminu egzaminu możliwa jest pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym biura Szkoły Wine rePublic ([email protected]) przed rozpoczęciem kursu lub na minimum 5 dni roboczych przed przewidywanym terminem egzaminu. Po tym terminie zmiana terminu egzaminu wiązać się będzie z dodatkową opłatą: 390 zł Koszt zawiera przesłanie opłatę za niewykorzystany test, koszt zawiera przesłanie nowych testów egzaminacyjnych z Londynu, ich odesłanie i sprawdzenia w Londynie oraz opłaty administracyjne. Egzamin jest realizowany z inna grupą zdającą egzamin na danym poziomie.

Opłaty za egzamin poprawkowy wynoszą:
– 390 zł za WSET 1,
– 650 zł za WSET 2,
– 900 zł za WSET 3 (całość)
– 700 zł za WSET 3 (tylko test)
– 250 zł za WSET 3 (tylko część praktyczna: degustacja w ciemno)

Naszym celem jest satysfakcja uczestników, w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mejlowy lub telefoniczny [email protected]; tel +48 609 500 527.