Regulamin zgłoszeń

Przed rejestracją prosimy zapoznać się ze specyfikacją kursów na stronie http://www.wsetglobal.com/qualifications/default.asp.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim (na WSET 3 po angielsku), natomiast egzamin testowy, materiały podstawowe (z Londynu) są w języku angielskim. Wiele dodatkowych materiałów przekazywanych w czasie kursu, w tym prezentacja są w obu językach.

Jeśli macie Państwo specjalne potrzeby związane z posiadanymi niepełnosprawnościami, prosimy o informację w momencie rejestracji na kurs, pomoże nam to przygotować potrzebne Państwu udogodnienia.

Rejestracja na kurs odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia, po wpłacie opłaty za udział w kursie.

Konto do wpłaty: 83 1140 2017 0000 4502 1294 6666, odbiorca: Wine rePublic, tytułem WSET Poziom…, data rozpoczęcia.

Rejestracja dotyczy konkretnego kursu, a więc sesji edukacyjnych i terminu egzaminu wyszczególnionych w opisie kursu.

Możliwe jest bezpłatne przełożenie udziału w jednej sesji w ramach kursu i bezpłatne odrobienie ich z inną grupą w miarę dostępności miejsc. Wymaga to uzgodnienia z biurem szkoły. Każda kolejna zmiana jest płatna w kwocie odpowiadającej ogólnej podzielonej przez liczbę sesji (zawiera w sobie opłatę administracyjną za przełożenie zajęć).

Bezpłatne anulowanie udziału w kursie jest możliwe najpóźniej na 10 dni roboczych przed jego rozpoczęciem.

W przypadku anulowania udziału w terminie krótszym niż 10 dni roboczych przed kursem, ale nie później niż na 3 dni robocze przed kursem,  Organizator zwróci opłatę za kurs potrącając 20% kosztów administracyjnych (m.in. koszt zgłoszenia uczestnika w bazie WSET, zamówienie materiałów, opłaty bankowe).

Anulowanie udziału w kursie w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed jego rozpoczęciem skutkuje pobraniem przez Organizatora 100% opłaty za kurs.

Podobnie po rozpoczęciu kursu nie istnieje możliwość zwrotu częściowej opłaty za uczestnictwo  (np. w przypadku konieczności przerwania udziału przez uczestnika), ale można ją przenieść na inną osobę, która może uczestniczyć w danym kursie.

Jeśli uczestnik odebrał już materiały do kursu, przed wypłatą zwrotu opłaty prosimy o ich oddanie w stanie nienaruszonym.

W przypadku przesyłania materiałów drogę pocztową, proszę uzgodnić koszt ich przesyłki z organizatorem, różni się on w zależności od poziomu kursu.

Jeśli materiały były wysyłane do uczestnika, opłaty za wysyłkę nie są zwracane.

Za udział w kursie wystawiana jest FV na szkolenie (netto + 23% VAT) lub paragon fiskalny.

Zasady przełożenia terminu egzaminu i zdawania go z inną grupą:

– W przypadku kursów WSET 2 i WSET 3 bezpłatna zmiana terminu egzaminu możliwa jest pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym biura Szkoły Wine rePublic ([email protected]) na minimum 15 dni roboczych przed terminem egzaminu. Po tym terminie zmiana terminu egzaminu wiązać się będzie z dodatkową opłatą w wysokość 650 zł za egzamin WSET 2 i 900 zł brutto za WSET 3 (700 teoria, 250 degustacja). Koszt zawiera przesłanie opłatę za niewykorzystany test, koszt nowych testów egzaminacyjnych z Londynu, ich odesłanie i sprawdzenia w Londynie oraz opłaty administracyjne. Egzamin jest realizowany z inna grupą zdającą egzamin na danym poziomie.

– W przypadku kursu WSET 1 bezpłatna zmiana terminu egzaminu możliwa jest pod warunkiem pisemnego poinformowania o tym biura Szkoły Wine rePublic ([email protected]) przed rozpoczęciem kursu lub na minimum 5 dni roboczych przed przewidywanym terminem egzaminu. Po tym terminie zmiana terminu egzaminu wiązać się będzie z dodatkową opłatą: 390 zł Koszt zawiera przesłanie opłatę za niewykorzystany test, koszt zawiera przesłanie nowych testów egzaminacyjnych z Londynu, ich odesłanie i sprawdzenia w Londynie oraz opłaty administracyjne. Egzamin jest realizowany z inna grupą zdającą egzamin na danym poziomie.

Opłaty za egzamin poprawkowy wynoszą:
– 390 zł za WSET 1,
– 650 zł za WSET 2,
– 900 zł za WSET 3 (całość)
– 700 zł za WSET 3 (tylko test)
– 250 zł za WSET 3 (tylko część praktyczna: degustacja w ciemno)

Naszym celem jest satysfakcja uczestników, w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mejlowy lub telefoniczny [email protected]; tel +48 609 500 527.